PERMA MODELI – PITANJA I ODGOVORI

Odgovor za sve one koji su ovde sa zemljanim gredicama, ako su zakasnili u program i nisu mogli da uđu u priču o perma modelima (PM) jer nisu ranije o tome znali, ali nije kasno, dakle još uvek postoji način da konverujete gredice u perma modele. Takav primer imamo na zemljanim gredicama brzog uzgoja (BU) jer u okviru programa motivaciona biobašta ima zemljane gredice koje su samo 3 prisutne u bašti, sve ostalo su PM. Na tim zemljanim gredicama, kako skidamo kulture za BU, tako uslojavamo PM. Ako ima kultura koje su već skinute (npr. bob, grašak...), savetujem sledeći način uslojavanja: Prvo se raščisti kompletna gredica, ostaju samo glavne kulture. Dakle, uslojavate PM obuhvatajući kulture koje se nalaze na samoj gredici.Prvi sloj je sloj mahuna koje ste očistili od boba, graška i njihovo kompletno biljno telo. Nemojte da čupate biljke, nego režite iznad tla jer je koren dozator azota. Ako ste već iščupali biljku, upotrebite za uslojavanje i taj koren jer je on dozator azota. Dakle, prvi sloj debljine 3 - 5 cm će biti sloj tog svežeg materijala. Nakon toga ide tanak sloj sena, ne više od 3 cm u ovom slučaju. Zatim će se postaviti đubrivo, ako nemate stajnjak, onda granulirano đubrivo. U čitaonici se nalazi tabela mera, odnosno količina đubriva u odnosu na dimenzije same bašte. Ako je gredica dužine 3 m, zahteva 10 šaka granuliranog đubriva koje se kupuje u apotekama ili 10 većih lopatica ili vila samog stajnjaka. Kada to pobacate, trudite se da to bude što dalje od samih glavnih kultura. Preko toga ide sloj sena, 10 cm. Znači, bukvalno ćete podići 20 cm odozdo ako brojite slojeve koje sam navela. Nakon toga se ponašate kao da imate PM: Cvekle, salata, blitva, (ako je pitanju presadnja) idu u gnezda. Pogledajte epizodu "Nadzemni i podzemni perma modeli", ako radite setvu u kanale. To je način da konvertujete već sada vaše gredice u PM i da spasite sezonu, jer sve zemljane gredice su trenutno u velikoj patnji.
Post Views: 151