Pravila privatnosti

Trag Biljke, vlasnik web stranice www.tragbiljke.com, u daljnjem tekstu Trag Biljke, poštuje Vašu privatnost i obavezuje se zaštititi Vaše lične podatke tokom celokupnog poslovanja, uključujući prilikom posete ovoj web-stranici. Ova web-stranica ne prikuplja Vaše lične podatke, ne koristi internetske kolačiće (cookies), te niste obavezni pružiti nam Vaše lične podatke kao uslov korištenja stranice. Izuzetak predstavljaju podaci prikupljeni putem informacijskih sistema i programa koji se koriste za rad web-stranice, čiji je prenos inherentan korištenju internetskih komunikativnih protokola (npr. IP adrese).

Naime, kao i kod svih web-stranica, kada se pristupa web-stranicama Adamas-a, naš web server privremeno pohranjuje naziv domene ili IP adresu računara kojem pristupa, kao i datum pristupa, uputstva o datotekama od strane posetioca web-stranice (ime datoteke i odgovarajući kompletni podaci o internet adresi), http ili https povratni kod, vrstu pretraživača i veličinu datoteka prenesenih tokom posjeta.

Kada koristite našu web stranicu mi možemo sačuvati podatke iz različitih sigurnosnih razloga. Takvi podaci mogu uključivati naziv Vašeg provajdera internetskih usluga, Internet stranicu preko koje ste se povezali na našu stranicu, internetske stranice koje ste posjetili s naše stranice, te Vašu IP adresu. Ti podaci bi mogli voditi ka Vašoj identifikaciji, ali mi ih za to ne koristimo.

U slučajevima kada poslove u vezi sa obradom podataka poveravamo trećim osobama, kako bi Vam iste omogućile proizvod ili pružile usluge koje ste zatražili, ili u druge dopuštene svrhe, vodimo računa o tome da je ta treća osoba restrovana za obavljanje takve usluge, te da pruža dovoljno garancije u pogledu ostvarivanja zaštite i povjerljivosti podataka.

Izuzev navedenog, lične podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. slanjem elektronske pošte, u okviru narudžbe proizvoda ili usluga, slanja pitanja ili zahtjeva u vezi sa našim proizvodima ili uslugama, te u sličnim situacijama. Vaše lične podatke u bilo kojem obliku nećemo proslijediti trećim stranama, osim ako nismo dobili Vašu dozvolu, ili ako postoji zakonska osnova za isto. Koristimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše podatke od zloupotrebe, gubitaka, prijetnji ili pristupa od strane neovlaštenih osoba.

Lične podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga, ili usluga za koju ste dali dozvolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije. U odnosu na sve Vaše lične podatke koji su kod nas pohranjeni, imate pravo uvida te pravo ispravka, dopune i brisanja istih kada su nepotpuni, netačni i neažurni.

Za navedeno, kao i za bilo kakavo pitanje ili sugestiju u vezi sa Izjavom o privatnosti, molimo kontaktirajte nas koristeći kontakt obrazac. Za sva pitanja koja se odnose na ovu Izjavu o privatnosti mjerodavno je pravo Bosne i Hercegovine (Republike Srpske), bez upućivanja na načela međunarodnog privatnog prava.

Trag Biljke zadržava pravo izmjene ili ažuriranja ove Izjave o privatnosti.

Ova izjava o privatnosti stupa na snagu dana 20. jula 2022. godine.