VIDEO POVRĆE

 1. SETVA SALATE ZA PROLEĆNU PRESADNJU (JANUAR/SIJEČANJ)
 2. SETVA SALATE (FEBRUAR/VELJAČA)
 3. SETVA SALATE U STANU (FEBRUAR/VELJAČA)
 4. PRESADNJA SALATA U SAKSIJE (MART/OŽUJAK)
 5. BERBA MATOVILCA IZ AVGUSTVOSKE SETVENE KOMORE (MART/OŽUJAK)
 6. BERBA LITTLE GEM RED SALATE (MART/OŽUJAK)
 7. DRUGA BERBA SALATE IZ ZIMSKE SAKSIJE (MART/OŽUJAK)
 8. REZULTAT PROLEĆNE SETVE SALATE BALKON BIO BAŠTE (MART/OŽUJAK) 
 9. SETVA SALATE RED OAKLEAF U SAKSIJU (MART/OŽUJAK)
 10. ORGANIZACIJA BALKON BIO BAŠTE (MART/OŽUJAK)
 11. SALATE U PROLEĆNIM SAKSIJAMA (APRIL/TRAVANJ)
 12. BERBA SALATE I SMENA KULTURA U PROLEĆNIM SAKSIJAMA (APRIL/TRAVANJ)
 13. KAKO SE VADE PRESADE SALATA (APRIL/TRAVANJ)
 14. BERBA SALATE (APRIL/TRAVANJ)
 15. SALATA U DERALDOVOM KRUGU (APRIL/TRAVANJ)
 16. SALATA U OBROKU (APRIL/TRAVANJ)
 17. SADNJA SALATA U OZIMU SAKSIJU (MAJ/SVIBANJ)
 18. SPISAK BILJAKA KOJE MOŽETE SADITI U HLADU (MAJ/SVIBANJ)
 19. SADNJA SALATE U KRUŽNI PERMA MODEL U HLADU (MAJ/SVIBANJ)
 20. TURNUSI SALATE - REZULTAT (JUNI/LIPANJ)
 21. SETVA SALATE PUTERICA U JULU (JULI/SRPANJ)
 22. SETVA SALATE U JULSKI RASADNIK (JULI/SRPANJ)
 23. SALATA DEVIL'S EAR U PERMA MODELU (JULI/SRPANJ)
 24. ČUVANJE UBRANE SALATE (JULI/SRPANJ)
 25. RAZVIJANJE SALATE ZA SEME DEVIL'S EAR(JULI/SRPANJ)
 26. SALATA U KRUŽNOM MODELU ŠTA SEJEMO U HLADU (JULI/SRPANJ)
 27. SETVA SALATE U SAKSIJE ZA SADNICE (JULI/SRPANJ)
 28. KAKO SKINUTI CVETNE GLAVE SALATE ZA SEME (AVGUST/KOLOVOZ)
 29. KAKO SKINUTI SEME SA CVETNE GLAVE SALATE (AVGUST/KOLOVOZ)
 30. POSTAVKA I PRESADNJA SALATE U TUNELE ZA SALATU (AVGUST/KOLOVOZ)
 31. SADNICE SALATE IZ JULSKE SETVE - JULSKI RASADNIK (AVGUST/KOLOVOZ)
 32. SETVA SALATE LITTLE GEM RED U KANALE (AVGUST/KOLOVOZ)
 33. SETVA SALATE KAO OZIME KULTURE (SEPTEMBAR/RUJAN)
 34. PRESADNJA SALATE U ZIMSKU ZONU (NOVEMBAR/STUDENI)

 1. KROMPIR NA TRAVI - REZULTATI (AVGUST/KOLOVOZ)
 2. ZAŠTITA OD KROMPIROVE ZLATICE (SEPTEMBAR/RUJAN)
 3. KROMPIR - JULSKA/SRPANJSKA SADNJA - POSLEDNJI TURNUS (NOVEMBAR/STUDENI)
 4. KROMPIR RED EMAILLE (AVGUST/KOLOVOZ)
 5. SETVA MRKVE U TUNELE I SADNJA KROMPIRA - SISTEM ZAŠTITE (FEBRUAR/VELJAČA)
 6. BRZI UZGOJ HRANE - MODEL 28 - DINAMIKA 7  (SADNJA KROMPIRA) (FEBRUAR/VELJAČA)
 7. KROMPIR - UMNOŽAVANJE I PRESADNJA (MART/OŽUJAK)
 8. KROMPIR GRAŠAK CVEKLA - PERMA MODEL 8 (APRIL/TRAVANJ)
 9. KROMPIR GRMOVI NA TRAVI - SADNJA U GREDICI U VOĆNJAKU (APRIL/TRAVANJ)
 10. VEZANJE KROMPIRA U CEGERIMA (MAJ/SVIBANJ)
 11. ZAGRTANJE KROMPIRA SENOM NA PERMA MODELU (MAJ/SVIBANJ)
 12. ZAGRTANJE KROMPIRA TRAVOM (JUNI/LIPANJ)
 13. MALČIRANJE HRENOM ZA ODBIJANJE ZLATICA (JUNI/LIPANJ)
 14. SADNJA KROMPIRA NA TRAVI (MAJ/SVIBANJ)
 15. ŠTA SEJEMO U JULU/SRPNJU - JULSKI RASADNIK (JULI/SRPANJ)
 16. REZULTAT U JULU/SRPNJU - VREĆE SA KROMPIROM
 17. SEMENSKI KROMPIR U PERMA MODELU
 18. KOMBINACIJA PARADAJZA I KROMPIRA U PERMA MODELU
 19. MEŠOVITA SADNJA - JULSKA/SRPANJSKA BERBA KROMPIRA
 20. KROMPIR IZ CEGERA - JULSKA/SRPANJSKA BERBA
 21. PLOD KROMPIRA
 22. UZGOJ KROMPIRA IZ SEMENA
 23. KROMPIR IZ PERMA MODELA - ZAMKA MRKVINOJ MUHI
 24. KROMPIR NA TRAVI - STANJE U TOKU VRUĆINA
 25. KROMPIR NA TRAVI - REZULTAT (KRAJ AVGUSTA)
 26. JANUARSKI KROMPIR - RAZULTAT (KRAJ AVGUSTA)
 27. KROMPIR IZ CEGERA - REZULTAT (POLOVINA SEPTEMBRA)
 28. KROMPIR NA TRAVI - REZULTAT (KRAJ SEPTEMBRA)
 29. KROMPIR NA TRAVI - REZULTAT (KRAJ SEPTEMBRA) 2
 30. JULSKI/SRPANJSKI KROMPIR (ZA MLADU BERBU) - STANJE
 31. AVGUSTOVSKI GRMOVI NA TRAVI - REZULTAT U NOVEMBRU
 32. POLURAZGRAĐENI KOMPOST NAKON KROMPIRA
 33. KROMPIR NA TRAVI 2 - ZAGRTANJE
 34. SADNJA KROMPIRA I PROLEĆNIH KULTURA - BALKON BIOBAŠTA 20 (KRAJ FEBRUARA)
 35. MODEL SA KROMPIROM - BALKON BIO BAŠTA 7 
 36. NAJJEDNOSTAVNIJA SADNJA KROMPIRA U PERMA MODELE
 37. PREPARAT OD KROMPIRA ZA FOLIJARNO PRSKANJE BILJAKA
 38. KOMBINACIJA KROMPIRA U PERMA MODELU
 39. KROMPIR U BALKON BIO BAŠTI
 40. PRIPREMA KASNOPROLEĆNE ZONE SA KROMPIROM
 41. KROMPIR NA TRAVI - NAJBRŽI NAČIN
 42. SETVA KROMPIRA U CEKERE

 1. SADNJA MRKVE U SAKSIJE (FEBRUAR/VELJAČA)
 2. PLANIRANJE TUNELA ZA MRKVU (FEBRUAR/VELJAČA)
 3. IZRADA TUNELA ZA MRKVU (FEBRUAR/VELJAČA)
 4. SETVA MRKVE U TUNELE ZA MRKVU (FEBRUAR/VELJAČA)
 5. VAĐENJE I PRIKAZ IZGLEDA PROŠLOGODIŠNJE MRKVE (MART/OŽUJAK)
 6. TUNELI ZA MRKVU - NAJJEDNOSTAVNIJA POSTAVKA (MART/OŽUJAK)
 7. SETVA MRKVE SA SADNIM TRAKAMA (MART/OŽUJAK)
 8. MRKVA U GREDICI PROLEĆNE ZONE (MART/OŽUJAK)
 9. DINAMIKA 5 - SISTEM ZAŠTITE MRKVE OD MRVKINE MUHE (MART/OŽUJAK)
 10. SETVA MRKVE SA SADNIM TRAKAMA U SAKSIJI (MART/OŽUJAK)
 11. ZAŠTO NAKLIJAVATI SEME MRKVE (MART/OŽUJAK)
 12. IZRADA SADNE TRAKE (MART/OŽUJAK)
 13. SMEŠTANJE SADNIH TRAKA U ŽARDINJERU (MART/OŽUJAK)
 14. PREDNOST SADNJE MRKVE POMOĆU SADNIH TRAKA (MART/OŽUJAK)
 15. ZAŠTO ZALIVAMO SADNICE MRKVE VRBINIM SOKOM (MART/OŽUJAK)
 16. INTEGRALNI SISTEM ZAŠTITE - SETVA PRVOG TURNUSA MRKVE 1. MARTA
 17. KOJE SADNICE MOŽEMO SADITI SA MRKVOM U ŽARDINJERI (MART/OŽUJAK)
 18. SETVA DRUGOG TURNUSA MRKVE (APRIL/TRAVANJ)
 19. MRKVINA MUHA (APRIL/TRAVANJ)
 20. PARADAJZ KAO SISTEM ZAŠTITE OD MRKVINE MUHE
 21. MODEL ZAŠTITE OD MRKVINE MUHE (APRIL/TRAVANJ)
 22. ODBIJANJE MRKVINE MUHE PEPELOM (APRIL/TRAVANJ)
 23. MRKVA U BALKON BIO BAŠTI (APRIL/TRAVANJ)
 24. SETVA MRKVE U POSUDE (APRIL/TRAVANJ)
 25. PROŠLOGODIŠNJA MRKVA U BAŠTI KAO MAMAC ZA MRKVINU MUHU (APRIL/TRAVANJ)
 26. ZAŠTO ŠIŠAMO MRKVU (JUNI/LIPANJ)
 27. KAKO SE ŠIŠA MRKVA (JUNI/LIPANJ)
 28. RESURS - ZA ŠTA KORISTIMO LISTOVE MRKVE (JUNI/LIPANJ)
 29. TEKUĆE BILJNO ĐUBRIVO - FOLIJARNA ISHRANA BILJAKA (JUNI/LIPANJ)
 30. TUNELI ZA MRKVU 2 (JUNI/LIPANJ)
 31. JULSKA SETVA U BALKON BIO BAŠTI (JUL/SRPANJ)
 32. KAKO SE PRESAĐUJE GUSTO POSEJANA MRKVA (JULI/SRPANJ)
 33. PRIPREMA SADNICE MRKVE (JULI/SRPANJ)
 34. DOHRANA PRESAĐENIH BILJAKA - TEKUĆE BILJNO ĐUBRIVO OD MAHUNA GRAŠKA (JULI/SRPANJ)
 35. PRESADNJA MRKVE U PERMA MODEL (JULI/SRPANJ)
 36. NADOGRADNJA TUNELA ZA MRKVU (AVGUST/KOLOVOZ)
 37. MRKVA KAO ZIMSKA HRANA (AVGUST/KOLOVOZ)
 38. SETVA MRKVE (AVGUST/KOLOVOZ)
 39. MRKVA IZ TUNELA - REZULTAT (SEPTEMBAR/RUJAN)
 40. SADNJA MRKVE U SEPTEMBRU/RUJNU I ZAŠTITA OD PUŽEVA (SEPTEMBAR/RUJAN)
 41. MRKVA IZ TUNELA - REZULTAT (OKTOBAR/LISTOPAD)

 1. UZGOJ PRESADE ZA POČETNIKE
 2. KAKO PODIĆI MREŽU ZA POVRĆE (JANUAR/SIJEČANJ)
 3. POSTAVLJANJE MREŽE ZA POVRĆE (JANUAR/SIJEČANJ)
 4. SETVA PARADAJZA UZ RECIKLAŽU (FEBRUAR/VELJAČA)
 5. PIKIRANJE PARADAJZA - ZAŠTO I KAKO (FEBRUAR/VELJAČA)
 6. PIKIRANJE PRERASLOG PARADAJZA (FEBRUAR/VELJAČA)
 7. SORTA MARMANDE - ZAŠTO JE BIRAM (MART/OŽUJAK)
 8. POSTAVKA PERMA MODELA (MART/OŽUJAK)
 9. KOLEKTIVNO NAKLIJAVANJE PARADAJZA
 10. PIKIRANJE SADNICA PARADAJZA (MART/OŽUJAK)
 11. PIKIRANJE PARADAJZA SA ZAŠTITNICOM (MART/OŽUJAK)
 12. PARADAJZ KAO SISTEM ZAŠTITE MRKVE OD MRKVINE MUHE
 13. PREPIKIRANJE PRESADE PARADAJZA (MART/OŽUJAK)
 14. BATAT I PARADAJZ - MODEL 2 (MART/OŽUJAK)
 15. PARADAJZ - SADNICE ZA RAZBIJANJE MONOKULTURE (MAJ/SVIBANJ)
 16. PARADAJZ - RAZBIJANJE MONOKULTURE (MAJ/SVIBANJ)
 17. SADNJA PARADAJZA I BAGREM (MAJ/SVIBANJ)
 18. SADNJA PARADAJZA U PARU (MAJ/SVIBANJ)
 19. PRESADNJA PARADAJZA U PERMA MODELE (MAJ/SVIBANJ)
 20. SUOČAVANJE SA PLAMENJAČOM (JUNI/LIPANJ)
 21. SADNJA PARADAJZA - KOMBINACIJA SA KROMPIROM (JUNI/LIPANJ)
 22. PINCIRANJE ZAPERAKA PARADAJZA (JUNI/LIPANJ)
 23. VEZANJE PARADAJZA ZA MREŽU (JUNI/LIPANJ)
 24. PREPARATI ZA KONTROLU PLAMENJAČE (JUNI/LIPANJ)
 25. PREPARAT PROTIV PLAMENJAČE (JULI/SRPANJ)
 26. PARADAJZ U PERMA MODELU REZULTAT - KASNA SORTA (JULI/SRPANJ)
 27. PARADAJZ I KRASTAVCI PRIMER (JUL/SRPANJ)
 28. PARADAJZ U PERMA MODELU - REZULTAT (AVGUST/KOLOVOZ)
 29. SORTA ANNA HERMAN (AVGUST/KOLOVOZ)
 30. PARADAJZ I KROMPIR - ISTA FAMILIJA
 31. PARADAJZ U PERMA MODELU SA JABUKAMA - REZULTAT (AVGUST/KOLOVOZ)
 32. ŽUTI PARADAJZ U BAŠTI I KUHINJI (SEPTEMBAR/RUJAN)
 33. BERBA PARADAJZA (SEPTEMBAR/RUJAN)
 34. BERBA PARADAJZA I NAJAVA DEKAPITACIJE (SEPTEMBAR/RUJAN)
 35. DEKAPITACIJA PARADAJZA (SEPTEMBAR/RUJAN)
 36. ZAŠTITA OD PLAMENJAČE (SEPTEMBAR/RUJAN)
 37. UBRZAJ DOZREVANJE PARADAJZA (SEPTEMBAR/RUJAN)
 38. PARADAJZ IZ AVGUSTOVSKE PRESADNJE (OKTOBAR/LISTOPAD)
 39. BERBA PARADAJZA NA OTVORENOM POLJU (OKTOBAR/LISTOPAD)
 40. BERBA PARADAJZA (OKTOBAR/LISTOPAD)
 41. BERBA PARADAJZA (NOVEMBAR/STUDENI)
 42. ZAŠTITA PARADAJZA OD STENICA I MARTINA (NOVEMBAR/STUDENI)

 1. O GRAŠKU
 2. KOJE SORTE GRAŠKA BIRAMO I KAKO RASPOREĐUJEMO TURNUSE (JANUAR/SIJEČANJ)
 3. SIMBIOTSKI ODNOSI U KORENU I TLU (JANUAR/SIJEČANJ)
 4. PLAN I RASPORED KULTURA U SKLADU SA PLODOREDOM (JANUR/SIJEČANJ)
 5. KOMBINACIJE SA GRAŠKOM (JANUAR/SIJEČANJ)
 6. PLANIRANJE TURNUSA GRAŠKA (JANUAR/SIJEČANJ)
 7. PRAVILAN IZBOR SORTE GRAŠKA (JANUAR/SIJEČANJ)
 8. SETVA PRVOG TURNUSA GRAŠKA - IMITIRANJE JESENJE SETVE - MALI PROVANSALAC (JANUAR/SIJEČANJ)
 9. SETVA GRAŠKA U ČAŠE - ČUDO AMERIKE I MALI PROVANSALAC (JANUAR/SIJEČANJ)
 10. SADNICE GRAŠKA SPRING BLUSH ZA IMITACIJU OZIME SADNJE (JANUAR SIJEČANJ)
 11. SADNJA GRAŠKA SPRING BLUSH - IMITACIJA OZIME SADNJE (JANUAR/SIJEČANJ)
 12. KLIJANJE SEMENA GRAŠKA NA NISKIM TEMPERATURAMA (FEBRUAR/VELJAČA)
 13. SETVA GRAŠKA TELEFON - BALKON BIO BAŠTA (FEBRUAR/VELJAČA)
 14. BILJKE SU ČUDESNE - GRAŠAK (FEBRUAR/VELJAČA)
 15. SETVA GRAŠKA POD SNEGOM (FEBRUAR/VELJAČA)
 16. KOMBINACIJA GRAŠKA SALATE I ROTKVICA U GAJBAMA (FEBRUAR/VELJAČA)
 17. SETVA GRAŠKA NA BALKONIMA (FEBRUAR/VELJAČA)
 18. SETVA GRAŠKA (FEBRUAR/VELJAČA)
 19. PLAN SADNJE GRAŠKA U PALETAMA (FEBRUAR/VELJAČA)
 20. KAKO PRESADITI SADNICE GRAŠKA (FEBRUAR/VELJAČA)
 21. KAKO PODIĆI NOSAČ ZA GRAŠAK (MART/OŽUJAK)
 22. SETVA GRAŠKA U GNEZDA (MART/OŽUJAK)
 23. SETVA GRAŠKA NA SNEGU - PODZEMNI PERMA MODEL (MART/OŽUJAK)
 24. PLAN SADNJE GRAŠKA U TURNUSIMA - ČUDO AMERIKE, MALI PROVANSALAC, ČUDO KALVEDONA, TELEFON (MART/OŽUJAK)
 25. BRZI UZGOJ GRAŠKA U PALETAMA (MART/OŽUJAK)
 26. PLAN SETVE GRAŠKA - ČUDO AMERIKE, MALI PROVANSALAC, ČUDO KALVEDONA, TELEFON (MART/OŽUJAK)
 27. SETVA GRAŠKA (MART/OŽUJAK)
 28. SETVA GRAŠKA U GNEZDA (MART/OŽUJAK)
 29. ANALIZA SISTEMA ZAŠTITE - DINAMIKA 5 (MART/OŽUJAK)
 30. VISOKI GRAŠAK TELEFON U INKUBATORU ZA KUPUSARICE (MART/OŽUJAK)
 31. REŽIM ZALIVANJA (MART/OŽUJAK)
 32. RAZLIKA IZMEĐU ZAORANE BAŠTE I BAŠTE SA PERMA MODELIMA - POSEJAN GRAŠAK NA 19 MESTA (APRIL/TRAVANJ)
 33. PORLEĆNA ZONA - GRAŠAK U PERMA MODELIMA (APRIL/TRAVANJ)
 34. SETVA NISKOG GRAŠKA U PERMA MODELU (APRIL/TRAVANJ)
 35. GRAŠAK U KASNOPROLEĆNOJ ZONI (APRIL/TRAVANJ)
 36. GRAŠAK POSEJAN U JANUARU/SIJEČNJU - MODEL 3 (APRIL/TRAVANJ)
 37. GRAŠAK U TRAVI POSEJAN U JANUARU/SIJEČNJU - MALČIRANJE (APRIL/TRAVANJ)
 38. PLAN SETVE GRAŠKA SA OSTALIM KULTURAMA (APRIL/TRAVANJ)
 39. KAKO VEZATI GRAŠAK U SAKSIJAMA (APRIL/TRAVANJ)
 40. ORGANIZOVANJE SORTI U SAKSIJAMA (APRIL/TRAVANJ)
 41. GRAŠAK KAO DOHRANA U SAKSIJAMA (APRIL/TRAVANJ)
 42. GRAŠAK U SAKSIJAMA - REZULTAT (APRIL/TRAVANJ)
 43. KOJI SU TO TURNISI GRAŠKA
 44. SETVA GRAŠKA U KUĆICE (MART/OŽUJAK)
 45. PRIPREMA GNEZDA ZA GRAŠAK (APRIL/TRAVANJ)
 46. SETVA GRAŠKA U GNEZDA (APRIL/TRAVANJ)
 47. DERALDOV KRUG (APRIL/TRAVANJ)
 48. GRAŠAK POSEJAN NA STAJNJAKU (MAJ/SVIBANJ)
 49. GRAŠAK HRANA I RESURS - TEČNO AZOTNO ĐUBRIVO (MAJ/SVIBANJ)
 50. PODIZANJE NOSAČA ZA GRAŠAK - OBJAŠNJENJE (MAJ/SVIBANJ)
 51. POZICIJA MREŽE ZA GRAŠAK U ODNOSU NA VETAR (MAJ/SVIBANJ)
 52. TURNUSI GRAŠKA - OBJAŠNJENJE (MAJ/SVIBANJ)
 53. KAKO SE PINCIRA GRAŠAK (MAJ/SVIBANJ)
 54. KAKO NAPRAVITI AZOTNO ĐUBRIVO OD OSTATAKA GRAŠKA (MAJ/SVIBANJ)
 55. OBILNA BERBA GRAŠKA (MAJ/SVIBANJ)
 56. KAKO SE REŽE STABLO GRAŠKA (MAJ/SVIBANJ)
 57. ZA ŠTA KORISTIMO OSTATKE GRAŠKA-RESURS (MAJ/SVIBANJ)
 58. PRVI TURNUS GRAŠKA - REZULTAT (JUNI/LIPANJ)
 59. TURNUSI GRAŠKA U MOJOJ BAŠTI (JUNI/LIPANJ)
 60. RANOPROLEĆNA ZONA (JUNI/LIPANJ)
 61. PROLEĆNA ZONA - GRAŠAK U PERMA MODELIMA (JUNI/LIPANJ)
 62. SORTE GRAŠKA - KROMPIR I GRAŠAK (JUNI/LIPANJ)
 63. VLASTITO SEME GRAŠKA? (JUNI/LIPANJ)
 64. GRAŠAK JE JESTIV ČITAVIM SVOJIM BILJNIM DELOM (JUNI/LIPANJ)
 65. JESTIVOST GRAŠKA (JUNI/LIPANJ)
 66. SETVA GRAŠKA ZA MLADU BERBU-OBJAŠNJENJE (JUNI/LIPANJ)
 67. SETVA GRAŠKA ZA MLADU BERBU (JUNI/LIPANJ)
 68. KAKO OSTAVITI SEME GRAŠKA (JUNI/LIPANJ)
 69. PRIRODNI PROTEINSKI NAPITAK (JUNI/LIPANJ)
 70. RAZLIKA SEMENA GRAŠKA (JUNI/LIPANJ)
 71. OSTACI GRAŠKA - KAKO IH UPOTREBITI (JUNI/LIPANJ)
 72. JESENJA SETVA GRAŠKA NA BALKONIMA (SEPTEMBAR/RUJAN)

 1. NAKLIJAVANJE I SETVA LUKA (JANUAR/SIJEČANJ)
 2. SADNJA LJUTIKE U BALKONSKE SAKSIJE (FEBRUAR/VELJAČA)
 3. GUSTA SADNJA LUKA ZA MLADU BERBU - BRZI UZGOJ HRANE (FEBRUAR/VELJAČA)
 4. LUK U RANOPROLEĆNOJ ZONI (FEBRUAR/VELJAČA)
 5. IZRADA MEDALJONA SA LUKOM (FEBRUAR/VELJAČA)
 6. SADNJA MEDALJON SA LUKOM U PROLEĆNU ZONU (FEBRUAR/VELJAČA)
 7. PRINCIP SADNJE CRNOG LUKA "PLANT BOMBS" (STARI - OSTAJE DO JULA) (FEBRUAR/VELJAČA)
 8. PRINCIP BIRANJA LUČICA ZA STARU I MLADU BERBU (FEBRUAR/VELJAČA)
 9. LUK U GREDICI 1 - ANALIZA I SADNJA (MART/OŽUJAK)
 10. SADNJA LUKA U GREDICI 1 - ANALIZA I SADNJA (MART/OŽUJAK)
 11. ZAŠTO SADIMO MNOGO LUKA - OBJAŠNJENJE (MART/OŽUJAK)
 12. SADNJA LUKA U DINAMICI 5 - SISTEM ZAŠTITE (MART/OŽUJAK)
 13. KAKO NEGOVATI BELI LUK U ZIMSKOM PERMA MODELU (MART/OŽUJAK)
 14. LUK ZA MLADU BERBU - OBJAŠNJENJE (MART/OŽUJAK)
 15. LUK U BALKON BIO BAŠTI (MART/OŽUJAK)
 16. SADNJA LUKA U BALKON BIO BAŠTU (MART/OŽUJAK)
 17. BRZI UZGOJ LUKA U PALETAMA (MART/OŽUJAK)
 18. SETVA LUKA POMOĆU SETVENIH TRAKA (MART/OŽUJAK)
 19. BRZI UZGOJ LUKA U PROLEĆNIM SAKSIJAMA (MART/OŽUJAK)
 20. BERBA MLADOG LUKA IZ BALKONSKE SAKSIJE - PROREĐIVANJE (MART/OŽUJAK)
 21. SADNJA LUKA ZA MLADU BERBU U TUNELIMA ZA MRKVU (MART/OŽUJAK)
 22. BELI LUK U PROLEĆNOJ SAKSIJI 1 (APRIL/TRAVANJ)
 23. UZGOJ LUKA U KESI - REZULTAT (APRIL/TRAVANJ)
 24. LUK ZA MLADU BERBU U PROLEĆNOJ SAKSIJI 2 (APRIL/TRAVANJ)
 25. LUK ZA MLADU BERBU U PROEĆNOJ SAKSIJI 3 (APRIL/TRAVANJ)
 26. BERBA LUKA IZ PROLEĆNE SAKSIJE 1 (APRIL/TRAVANJ)
 27. BERBA LUKA IZ PROLEĆNE SAKSIJE 2 (APRIL/TRAVANJ)
 28. BERBA LUKA IZ PROLEĆNE SAKSIJE 3 (APRIL/TRAVANJ)
 29. SADNJA LUKA - RAZMAK, ORGANIZACIJA I POZICIJA U GREDICI (APRIL/TRAVANJ)
 30. ORGANIZACIJA SAKSIJE I SADNJA LUKA (APRIL/TRAVANJ)
 31. LUKOVINA KAO RESURS - IZVOR FOSFORA (APRIL/TRAVANJ)
 32. SELEKCIJA LUKA (APRIL/TRAVANJ)
 33. SADNJA LUKA U PERMA MODELE (APRIL/TRAVANJ)
 34. OSTACI LUKA KAO RESURS ZA USLOJAVANJE (MART/OŽUJAK)
 35. SADNJA LUKA (APRIL/TRAVANJ)
 36. BERBA MLADOG LUKA IZ BALKONSKE SAKSIJE (APRIL/TRAVANJ)
 37. SADNJA NAKON LUKA U BALKONSKE SAKSIJE (APRIL/TRAVANJ)
 38. ORGANIZACIJA GAJBE NA BLAKONU ZA VELIKU BERBU (MAJ/SVIBANJ)
 39. KAKO DA SE REŠITE LUKOVE MUHE (MAJ/SVIBANJ)
 40. BERBA MLADOG LUKA (MAJ/SVIBANJ)
 41. KAKO UZGOJITI PUNU GAJBU HRANE (MAJ/SVIBANJ)
 42. BERBA MLADOG LUKA SA SETVENE MREŽE - OSLOBAĐANJE PROSTORA (MAJ/SVIBANJ)
 43. LUK ZA MLADU BERBU PORED KROMPIRA (MAJ/SVIBANJ)
 44. STARI LUK U SETVENIM MREŽAMA (MAJ/SVIBANJ)
 45. OZIMI BELI LUK - REZULTAT (MAJ/SVIBANJ)
 46. UZGOJ LUKA IZ VLASTITOG SEMENA NA VATI- LJUBIČASTI LUK REZULTAT (MAJ/SVIBANJ)
 47. PLETENICA OD SADNICA LUKA IZ VLASTITOG SEMENA (MAJ/SVIBANJ)
 48. LUK U MODELU 2 ZA BRZI UZGOJ (JUNI/LIPANJ)
 49. VAĐENJE OZIMOG BELOG LUKA (JUNI/LIPANJ)
 50. KISELJENJE CVETNIG STAPKI BELOG LUKA (JUNI/LIPANJ)
 51. LUKOVI U PERMA MODELU - REZULTAT (JUNI/LIPANJ)
 52. SADNJA NAKON BELOG LUKA (JUNI/LIPANJ)
 53. MLADI LUK U JULU/SRPNJU (JULI/SRPANJ)
 54. PROIZVODNJA VLASTITIH LUČICA OD VLASTITOG SEMENA (JULI/SRPANJ)
 55. VAĐENJE LUKA IZ PERMA MODELA (JULI/SRPANJ)
 56. NADOGRADNJA PERMA MODELA NAKON LUKA (JULI/SRPANJ)
 57. REZULTAT PERMA MODELA SA LUKOM (JULI/SRPANJ)
 58. RAZLIKE IZMEĐU TURNUSA LUKA (JULI/SRPANJ)
 59. KISELJENJE LUČICE LUKA (JULI/SRPANJ)
 60. SADNJA POSLEDNJEG TURNUSA CRNOG LUKA (JULI/SRPANJ)
 61. LUKOVI U PERMA MODELU - REZULTATI (JULI/SRPANJ)
 62. VAĐENJE LUKA IZ PERMA MODELA - MLADI LUK U PERMA MODELU (JULI/SRPANJ)
 63. PRESADNJA LUKA IZ RASADNIKA U SAKSIJE - JULSKA/SRPANJSKA SADNJA I SETVA (JULI/SRPANJ)
 64. JULSKA/SRPANJSKA SADNJA LUKA U SAKSIJE - REZULTAT (JULI/SRPANJ)
 65. SADNJA MLADOG LUKA U SAKSIJE (JULI/SRPANJ)
 66. UZGOJ LUČICA ZA PROLEĆE - PRINCIP SETVE NA SADNIM TRAKAMA (JULI/SRPANJ)
 67. ZAŠTO SADNJA LUKA ZA MLADU BERBU (AVGUST/KOLOVOZ)
 68. ORGANIZACIJA SADNJE LUKA ZA MLADU BERBU (AVGUST/KOLOVOZ)
 69. SADNJA LUKA ZA MLADU BERBU (AVGUST/KOLOVOZ)
 70. MLADI LUK U AVGUSTU/KOLOVOZU - REZULTAT (AVGUST/KOLOVOZ)
 71. SADNJA CRNOG I BELOG LUKA U SAKSIJE (SEPTEMBAR/RUJAN)
 72. PRINCIP SADNJE LUKA U PODZEMNI PERMA MODEL (SEPTEMBAR/RUJAN)
 73. PRINCIP SADNJE LUKA U NADZEMNI PERMA MODEL (SEPTEMBAR/RUJAN)
 74. LUK U ZIMSKOM PERMA MODELU (SEPTEMBAR/RUJAN)
 75. SADNJA LUKA U OKTOBRU/LISTOPADU (OKTOBAR/LISTOPAD)
 76. BERBA U OKTOBRU/LISTOPADU (OKTOBAR/LISTOPAD)
 77. MLADI LUK U PERMA MODELU SA JABUKAMA - REZULTAT (OKTOBAR/LISTOPAD)
 78. MLADI LUK U BALKON BIO BAŠTI - REZULTAT (OKTOBAR/LISTOPAD)
 79. BERBA LUKA U ZIMSKOJ ZONI (OKTOBAR/LISTOPAD)
 80. LUK ZA MLADU BERBU GUSTO POSAĐENI (OKTOBAR/LISTOPAD)
 81. LUK ZA MLADU BERBU (OKTOBAR/LISTOPAD)
 82. KAKO SE KUPUJE I KAKO SE SADI BELI LUK - KAKO PREPOZNATI ZIMSKU SORTU (OKTOBAR/LISTOPAD)
 83. SADNJA BELOG LUKA -  MODEL 8 (NOVEMBAR/STUDENI)
 84. SADNJA BELOG LUKA U ZIMSKI PERMA MODEL (NOVEMBAR/STUDENI)
 85. MLADI LUK U JESENJOJ ZONI - REZULTAT (NOVEMBAR/STUDENI)
 86. BERBA MLADOG LUKA (NOVEMBAR/STUDENI)
 87. BERBA U KONTINUITETU (NOVEMBAR/STUDENI)
 88. OZIMI BELI LUK - REZULTAT (NOVEMBAR/STUDENI)
 89. GUSTA SADNJA LUKA ZA MLADU BERBU (NOVEMBAR/STUDENI)
 90. OSTACI LUKOVA (BELI sumpor I CRNI fosfor) ZA SETVENE JAME - RESURS (DECEMBAR/PROSINAC)
 91. USLOJAVANJE SETVENE JAME SA OSTACIMA LUKOVA (DECEMBAR/STUDENI)
 92. SADNJA BELOG I CRNOG LUKA ZA MLADU BERBU (DECEMBAR/STUDENI)
 93. SADNJA LJUTIKE (DECEMBAR/STUDENI)

 1. SETVA ROTKVICA U GAJBE - BALKON BIO BAŠTA (FEBRUAR/VELJAČA)
 2. SETVA ROTKVICA U MODEL 28 - DINAMIKA 7 - BRZI UZGOJ (FEBRUAR/VELJAČA)
 3. SETVA 3 SROTE ROTKVICA U SAKSIJU (MART/OŽUJAK)
 4. PLAN I SETVA ROTKVICA - BRZI UZGOJ U PALETAMA (MART/OŽUJAK)
 5. SETVA ROTKVICA U DERALDOVE KRUGOVE (MART/OŽUJAK)
 6. GREDICA ZA BRZI UZGOJ HRANE - ANALIZA (MART/OŽUJAK)
 7. SETVA ROTKVICA U GREDICU ZA BRZI UZGOJ (MART/OŽUJAK)
 8. ROTKVICE U PROLEĆNOJ SAKSIJI (MART/OŽUJAK)
 9. ROTKVICE U PROČEĆNOJ SAKSIJI 2 (APRIL/TRAVANJ)
 10. KONTINUITET BERBE ROTKVICA U SAKSIJAMA - SMENE KULTURA (APRIL/TRAVANJ)
 11. SETVA ROTKVICA - BALKON BIO BAŠTA (APRIL/TRAVANJ)
 12. BERBA ROTKVICA - BLAKON BIO BAŠTA (APRIL/TRAVANJ)
 13. GREDICE ZA BRZI UZGOJ (APRIL/TRAVANJ)
 14. SETVA ŽUTIH ROTKVICA - GREDICA ZA BRZI UZGOJ (APRIL/TRAVANJ)
 15. PRESADNJA ROTKVICE ZMAJEV REP - BALKON BIO BAŠTA (MAJ/SVIBANJ)
 16. SADNJA ROTKVICE ZMAJEV REP - BALKON BIO BAŠTA (MAJ/SVIBANJ)
 17. ROTKVICE - BALKON BIO BAŠTA - REZULTAT (MAJ/SVIBANJ)
 18. SETVA ROTKVICA SA SETVENIM TRAKAMA - BALKON BIO BAŠTA (MAJ/SVIBANJ)
 19. IZRADA SADNIH TRAKA (MAJ/SVIBANJ)
 20. POSTAVLJANJE SADNIH TRAKA SA ROTKVICAMA (MAJ/SVIBANJ)
 21. ŠTA SVE IMAMO U JEDNOJ GAJBI - REZULTAT (MAJ/SVIBANJ)
 22. ZAŠTO ROTKVICE NE USPEVAJU - KATEGORIJE PLODOREDA (MAJ/SVIBANJ)
 23. ŠTA TO GRIZE VAŠE BILJKE (MAJ/SVIBANJ)
 24. SETVA ROTKVICE - NADOGRADNJA PERMA MODELA (JUNI/LIPANJ)
 25. ROTKVICE U MODELU 2 -MODEL ZA BRZI UZGOJ  (JUNI/LIPANJ)
 26. ROTKVICE U GAJBI - BALKON BIO BAŠTA- REZULTAT (JUNI/LIPANJ)
 27. JULSKA SETVA U BALKON BIO BAŠTI (JULI/SRPANJ)
 28. JULSKA SETVA ROTKVICA - BALKON BIO BAŠTA (JULI/SRPANJ)
 29. SETVA ROTKVICA U JULU - PERMA MODEL 5 (JULI/SRPANJ)
 30. ROTKVICE U BALKON BIO BAŠTI - REZULTAT (JULI/SRPANJ)
 31. ŠTA SEJEMO U AVGUSTU (AVGUST/KOLOVOZ)
 32. ROTKVICE JULSKA SETVA - REZULTAT (AVGUST/KOLOVOZ)
 33. PROIZVEDI ZIMSKU HRANU (AVGUST/KOLOVOZ)
 34. SETVA ROTKVE U ZIMSKI PERMA MODEL (AVGUST/KOLOVOZ)
 35. SETVA ROTKVICA U SEPTEMBRU - DRUGI TURNUS (SEPTEMBAR/RUJAN)
 36. ROTKVICE U TUNELU - REZULTAT - ZIMSKA HRANA (SEPTEMBAR/RUJAN)
 37. ROTKVICE U BALKON BIO BAŠTI - JESENJA SMENA (SEPTEMBAR/RUJAN)
 38. TREĆI TURNUS ROTKVICA "NON PLUS ULTRA" - REZULTAT (OKTOBAR/LISTOPAD)
 39. BERBA ROTKVICA AVGUSTOVSKE SETVE (OKTOBAR/LISTOPAD)
 40. ROTKVICE U TUNELU - REZULTAT - ZIMSKA HRANA (OKTOBAR/LISTOPAD)
 41. PRESADNJA ROTKVICA IZ RASADNIKA U PERMA MODEL (OKTOBAR/LISTOPAD)
 42. ROTKVICE - REZULTAT (NOVEMBAR/STUDENI)
 43. ROTKVICE U RASPRSKAVAJUĆEM PERMA MODELU - REZULTAT (NOVEMBAR/STUDENI)
 44. BERBA ROTKVICA (NOVEMBAR/STUDENI)
 45. KISELE ROTKVICE (NOVEMBAR/STUDENI)
 46. CRNA ROTKVA - REZULTAT (NOVEMBAR/STUDENI)
 47. BERBA CRNE ROTKVE - REZULTAT 1 (NOVEMBAR/STUDENI)
 48. ROTKVICE U NO DIG SISTEMU - REZULTAT (NOVEMBAR/STUDENI)
Post Views: 0