UVOD U MOTIVACIONO BAŠTOVANSTVO

Biljana Banović

20/12/2023

UČENJE KROZ MOTIVACIJU


Ja vadim crva iz jabuke i vraćam ga u prirodu.
Gusenice skidam sa biljaka i vraćam ih u travu.
Puževe pažljivo izvlačim iz salate i stavljam ih na oštećene listove da se nahrane.
Ja verujem da smrt mora da bude opravdana samo predatorskim lancem.
I svi oni zajedno pomažu da stvorim jedan nezavisan sistem samoodrživosti.
Začetnik sam nove oblasti u sferi ljudskog bivstvovanja – Motivaciono baštovanstvo.
Uloga motivacije u baštovanstvu je da čoveka oslobodim strahova, jer su upravo strahovi ono što nas blokira da se prepustimo delovanju.

STRAH OD NEUSPEHA nas sprečava da se prepustimo bilo kom radu unapred sebe osuđujući na neuspeh, a jednako ostavljajući sebe uskraćenim za jedno novo iskustvo. Ja biljke stavljam u službu izlečenja vaših strahova.

Moja jasna poruka je da je sam čin povezivanja semena i zemljišta uspeh. Sezonu ne merimo nužno po količini plodova, već po količini ljubavi i to upravo onoj koja nas je pripitomila i naučila da se oslobađamo ljutnje. Uz pomoć biljaka vi gubite osećanje kontinuirane retrogradne ljutnje, a učite se praštanju i samokritičnosti koja nekada može da nam omogući bolji uvid u odnos s drugima.
Kreirajući nove modele za brzi uzgoj radim na suzbijanju još jednog straha, a to je nedovoljno hrane za porodicu. Cilj je da se jedna porodica što duže hrani vlastitom proizvodnjom. Svaki model je u službi Motivacije o kojoj pišem.

Jedan od ključnih strahova na kojima radim je strah od bolesti biljaka. Učiti ljude kroz motivaciju da je sve oko nas sklad i da je svako biće nekom predator ili hrana, da se BOLEST kao imenica ne upotrebljava već NARUŠEN PREDATORSKI LANAC, je osnov Motivacionog baštovanstva. Sam predatorski lanac, kao cilj koji vas uvodi u novu duševnu dimenziju, je narušen samo tamo gde čovek stalno deluje prevencijama i terapijama iz ličnih strahova.
To biljke nikada od nas nisu tražile!

Motivaciono baštovanstvo baziram na nekoliko važnih istina:
👉biljke nas uče umetnosti voljenja
👉baštovanstvo nas fokusira na Sadašnji trenutak u koje smo bezbedni
👉baštovanstvo je najbrži put do praktičnog ostvarenja
👉rad sa zemljom pojačano luči hormon sreće i oslobađa nas straha (Mycobacterium vaccae)
👉baštovanstvom učimo o prirodi, o oblacima, vetrovima, klimi, procesima i tokovima života.

Nikada nije bilo važnije da vratimo čoveka prirodi jer su resursi planete već na rezervi za ovu godinu, a sve je potrošeno našim lošim navikama.
Zato, ja ne pišem tekstove, ja kreiram novu oblast u sferi ljudskog delovanja u skladu s prirodom.
Uvod u Motivaciono baštovanstvo.