Predatori

19/07/2022

Progone nas neki stalni strahovi koji nas primoravaju da pružamo otpor prirodi. Biću jasna – priroda ne pripada, tu nema Read more...