TRI LJUDSKA STRAHA

Biljana Banović
17/02/2024

Tri ljudska straha haraju ovom planetom.

Strah od bolesti!
Strah od gladi!
Strah od starosti!

Ti strahovi su nas pretvorili u opsesivne i neselektivne potrošače. Opsesivnost je posledica egoizma, a neselektivnost nedostatka znanja.

U školama nas ne uče kako da se rešimo egoizma, naprotiv, poentiranjem ga povećavaju. Tako im je lakše.
Imamo ono od 1 – 5 ili kad još porastemo od 5 – 10.

Eto nam Arapa i brojeva i ega koji je iznad ili ispod zamišljene linije (normalnosti jel?), ali svakako OBA vode u SUKOB. Ponekad mislim da ljude i “leče” kako bi ih ZaLečili, jer je dobrih mušterija uvek malo.

Sve što nam se danas dešava je posledica jednog hroničnog duhovnog pada ljudske populacije koja je celi svetovni život baždarila na platformi zadovoljstva i zadovoljavanja tih istih zadovoljstava. I ne treba da nas čude poplave, jer bujica “telesnosti” nas je odavno sve udavila.

Reke su samo vrisnule!

Apstrahujte svoje potrebe!
Ne lažite sobom druge!
Ne kradite tuđa iskustva već kreirajte svoje.
Iskustvo je zbir lekcija!
Naučite da volite svoje telo!
Učite koliko priroda daje lek za svaku biljku, za svaku boljku!
Učite o resursima!

Priča o prirodi nije tek neka prazna priča koja treba da leči ljudski ego. Ne hulite stavljajući njeno ime u usta zarad vlastitih ciljeva.

Ja to vidim i to nam ne pomaže. Ako je vlastiti cilj iznad svega vraćamo se na trougao strahova iz prvih redova.

Putovala sam s jednim paukom i još tri ljudske duše. U tom autu pauk nije bio taj koji vrišti. Zanimljivo, jer je zapravo jedini i bio ugrožen. Reakcija mojih saputnika je bila slična: izbaci ga iz auta.

Moja reakcija je bila imenovanje pauka i glas koji mu objašnjava da nije ugrožen i da se ne plaši. Od nas četiri ljudske duše pauk je nepogrešivo izabrao mene i čitavo putovanje proveo oko moje ruke tako što je pleo mrežu. Ruka mi je bila ispunjena nekim zapisima, više stihovima, iluminacijama, razumom nekim vaseljenskim.

Priroda tako divno komunicira jer u njoj ne postoji strah već opstajanje. Strah prirodu ograničava jer međusobno energetski komunicira. A čovek sebe svim dijapazonom svojih strahova ograničava, a time ugrožava i prirodu.

Danas je dan kada se o ljubavi progovara.