ČOVEK – JEDINO BIĆE KOJE BILJKE DELI NA KOROVE I CVEĆE

Biljana Banović
17/03/2024

GDE SAM SPOZNALA BOGA?

O Bogu sam mnogo više naučila od divljih biljaka nego od ruža. I to onih divljih koje vi zovete korovima. Čovek je jedino biće na planeti koje biljke deli na korove i cveće. Možda nam to svima pojašnjava propast kojoj stremino. Onako usamljeni i odvojeni od Boga.
O Bogu sam mnogo više saznala od životinja nego od ljudi. I to onih koje istrebljujemo i zovemo štetočinama. Čovek je jedino biće na planeti koje ostala bića deli na korisna i štetna. Čovek jednostavno živi ne-pravdu. Onako udaljen od Boga.
O Bogu sam najviše saznala od paradajza. Iako sam Boga tražila u ljudima tu sam pronalazila samo ideologiju, ideju Boga i strah od Boga. A Bog je ljubav i do njega samo ljubavlju možemo nepravolinijski. I tu sam od paradajza naučila da volim kako bih Mu se približila.
Od BAŠTE sam naučila da je SVE OD BOGA i da nam sve pripada. I dobro i loše. I tada, kada je sve od Boga, a on je ljubav, nestaje loše, ostaje samo ljubav. Naučila sam da grlim svaki trenutak ne delivši ga na sinonime koji opisuju bespotrebnost.
Svima je potrebna bašta u kojoj se baštini ljubav jer teško je hodati okolo u strahu, ne-ljubavi, zameranju i usamljenosti.