MEŠOVITA SADNJA BILJAKA

Biljana Banović

13/10/2017

MEŠOVITA SADNJA – UMETNOST NA TLU

Biljana Banović, oktobar 2017.

Danas je na mom “duhovnom meniju” Ekart Tol.
Pročitah:
U svakom iskustvu i u svakom biću možemo imati novu priliku za povratak. Povratak sebi i svojoj suštini, kroz širok dečiji pogled.
Ponuđen nam je jedan divan svet biljaka koje svojom emotivnošću grade jedno sasvim novo iskustvo poimanja sveta. Biljke nas uče umetnosti voljenja. Jeste umetnost, u dodiru je, pogledu i disanju. Priđite cvetu, pomirišite ga, jer istovremeno dišete uz biljku prateći njeno disanje. Tada se pripitomljavate. Na taj način sam pripitomljena.
Darvin je povezivao koren biljke sa njenim mozgom. Da, govorimo o mozgu koji nije sličan našem, ali jeste mozak. Nalazi se u korenovim završecima u vidu dlačica. To je najsofisticiraniji deo biljke.
Vidite, prastaro verovanje da biljke mogu da apsorbuju samo rastvore minerala (na kome se bazira kompletna ubeđivačka definicija veštačkog đubrenja biljaka) nije tačno.
Najnovija istraživanja su dokazala da biljke apsorbuju organsku materiju što praktično mnogo olakšava bio baštovanu/vrtlaru. Koren može da apsorbuje sitne, još žive supstance: mikro i makromolekule, aminokiseline, enzime, delove ćelija i plazme. Vrhovi korena, koje je Darvin povezivao sa mozgom, su vrlo probirljivi. Uzimaju iz tla upravo ono što biljci treba. Korenove dlačice ne idu nužno u dubinu, već upravo u onom pravcu gde se nalaze, materije potrebne biljci. Ali koren iz tla ne uzima samo materije već luči i kiseline koje razgradjuju organsku materiju čineći je prijemčivom za koren. Te kiseline otapaju i minerale koji se nalaze u tlu. Ukoliko su biljke u pravilnom odnosu, kiseline doprinose rahlosti tla.
Ali, to se ne odnosi na monokulture.
Ukoliko biljke sadite u monokulturama, te kiseline iscrpljuju tlo. Imamo sasvim suprotan efekat, jer jedna kultura luči u velikoj količini svoju kiselinu na jednoj gredici i iscrpljuje je. Zato izbegavajte monokulturalnu sadnju.
Mešovita sadnja je umetnost na tlu i jedini garant zdravlja vaših biljaka. Već dugo nemam bolesti u svom vrtu. Svako biće koje izaziva bolest je tek živo biće sa kojim se treba uspostaviti energetska komunikacija. Tu je da se nahrani. U prirodi se sve bazira na potrebi za preživljavanjem. Osećanje Morala nam omogućava da biramo izmedju Bar dva pravca, dok biljke biraju samo Jedno. I to Jedno je a-priori ljubav lično, jer je isključeno iz tumačenja moralnosti.
Primeri mešovite sadnje su na fotkama.
Postoji tabela o biljkama koje bi trebalo ili ne zajedno saditi. Te tabele ja pobijam u praksi. Ako se biljke povežu energetski jednom beskrajnom ljubavlji nema ne – sestrinskih kombinacija. Ono što je neophodno da ispoštujete u svojoj bašti/vrtu su MODELI MEŠOVITE SADNJE, o čemu možete pročitati na naznačenom linku.
U mom vrtu se krompir i suncokret divno vole. Po tabelama to je nemogući spoj.