MODELI MEŠOVITE SADNJE

Biljana Banović
03/04/2019

KOJI SU MODELI MEŠOVITE SADNJE?

Biljana Banović, april 2019.

Kada se misli na bio uzgoj onda se podrazumevaju biološke metode i preuzimanje modela prirode koji potpuno suprostavljeno sopstvenim interesima sprovodimo na tom kultivisanom delu baštenskog raja. Bio uzgoj ne toleriše monokulture i sve o čemu pišem nije primenjivo na monokulture. Priroda ih ne toleriše, tako ni ja. Monokulture su postavljene gozbe na koje pozivate predatore.
Mislite o tome.
O MEŠOVITOJ SADNJI KAO UMETNOSTI NA TLU  sam već pisala, a ovde ću vam navesti njene modele.
Mešovita sadnja se sprovodi u nekoliko modela:
 1. mešovita sadnja na osnovu dužine vegetacije;
 2. mešovita sadnja na osnovu afiniteta rasta;
 3. mešovita sadnja na osnovu njihove potrebe za hranivima;
 4. mešovita sadnja na osnovu sposobnosti biljaka da preveniraju bolesti;
 5. alelopatsko dejstvo biljaka.
Potrebno je kombinovati ove modele.
Ova biološka metoda je ujedno i tačka u uzgoju kojom možete da kanališete svoj uzgoj u sezoni.
Ovde je najvažnije upoznavanje sa BILJKAMA ZA BRZI PRINOS, koje ne zauzimaju posebno mesto na parceli.
To su:
 • Spanać

  – vreme dospevanja za berbu 40 dana;
  – setva mart;
  – berba 2 – 3 nedelje.

 • Rukola

  – vreme dospevanja 30 dana;
  – setva mart;
  – berba 2 – 3 nedelje.

 • Salata

  – vreme dospevanja 40 dana;
  – setva mart;
  – berba 2 – 3 nedelje.

 • Rotkvice

  – vreme dospevanja 25 dana;
  – setva mart;
  – berba 2 – 3 nedelje.

 • Niske mahunarke

  – vreme dospevanja 55 dana;
  – setva april;
  – berba 2 – 3 nedelje.

Ovi podaci mogu da vam pomognu da iskoristite prostor u vašoj bašti i proizvedete veću količinu plodova.
Na fotografiji je prikazana sadnja tikvice.Ovo je prostor prečnika 1,5 m koji je izdvojen za tikvicu.
Ukoliko tikvicu uzgajate kao presadu, nju presađujemo na svoje mesto tek posle prve dekade maja kada prođe opasnost od mraza. mesovita_sadnjaOd momenta presadnje tikvici će taj prostor biti potreban tek od sredine (kraja) juna (u zavisnosti od sorte).
To znači da je taj prostor slobodan za uzgoj biljaka za brzi prinos.
Postupate na sledeći način: dobro nađubrite mesto gde ćete presaditi tikvicu (one spadaju u visoko zahtevne biljke u plodoredu). Na to mesto gde ste planirali da ubacite sadnicu stavite štapić kao oznaku. Onda sejete u krugovima biljke za brzi prinos – rotkvice, rukolu, salatu, spanać i na kraju niske mahunarke. S obzirom na vreme dospevanja vi ćete se do momenta presadnje tikvice već nahraniti rotkvicama i rukolom. Salata će biti za berbu, spanać takođe, a niske mahunarke rastu. U trenutku kada presađujete tikvicu njoj je potreban mali prostor. Kako ona raste vi uklanjate berbom povrće oko nje. Niske mahunarke su na samim rubovima i ne ometaju rast tikvice, niti plodonošenje. One su iznad svega sideratne biljke koje svojom sposobnošću obogaćivanja tla azotom mogu da nadoknade količinu hraniva koju su potrošile biljke za brzi prinos. Biljke za brzi prinos u plodoredu spadaju u grupu srednje zahtevnih biljaka, dakle nisu veliki potrošači i mahunarke to lako nadoknađuju.

Ovaj model je primenljiv na dinjama, lubenicana i tikvama.

Pokušajte. Budite kreativni i praktično ostvareni proizvodnjom velike količine hrane. Bio uzgoj je duhovni rast i podrazumeva konstantno učenje o biljkama i svetu oko nas.